Ankommande och avgående QSL

I och med flytten från Lundagårdsvägen inför vi nya rutiner för qsl-hanteringen.

Inkommande QSL kommer till Christer -FXR som har fixat en kortlåda för sortering av kort. Lädan kommer att finnas med på våra månadsmöten. Dessutom går det bra att hämta kort hos Christer, men ring då honom först.
En lista på de som har fått inkommande QSL kommer att publiceras här på hemsidan.inför varje månadsmöte.
Christer kan även ta emot utgående kort fvb till månadsmötet.

Utgående QSL förmedlas av ÖSA till SSA. Från årsskiftet kommer vi att höja avgiften till 35 öre per kort för att täcka portokostnader. Avgiften betalas ihop med medlemsavgifterna.
Kort kan tas med till månadsmötena och lämnas till Björn -UOM. Har man inte möjlighet kan även Christer -FXR ta hand om korten när du hämar hos honom.

Alla QSL som fanns i skåpet på ÖSA har tagits omhand. Listan på gamla medlemmar som har kort kommer att uppdateras framöver. Titta på den gamla listan så länge om du inte hämtat dessa kort.

SK4BX har gått QRT på Lundagårdsvägen

Idag den 22 september fälldes aluminiummasten och alla antenner demonterades och masten rensades från staglinor och kablar. Antennen för 6m demonterades i onsdags. En epok av radiokörande från klubbstugan på Lundagårdsvägen är över.
Aluminiummasten och antennerna kommer att lagras. Arbetet med att sortera och packa utrustning och materiel i klubbstugan fortsätter på onsdagar med målsättningen att vara ute ur stugan innan årsskiftet.

Växla in dina gamla svarskuponger

Om du har den här varianten av svarskuponger så passa på att växla in dom hos Posten mot 12:- frimärken.
Kupongen blir ogiltig vid årsskiftet och är ersatt av en ny kupong som gäller till 2017.
Skicka inte den gamla kupongen till DX eller qsl-managers.
Kuponger kan lösas in på Postens företagscenter.

ÖSA säljer 2 antennmaster

ÖSA kommer inom kort att demontera radiomasterna på Lundagårdsvägen. Vi kommer endast att behålla aluminiummasten som lagras upp tuills vidare med alla antenner.
De två andra masterna kommer att säljas och det finns nu annonser utlagt på DX-radio för att få reda på intresset.

Länk till lilla masten och till stora masten

Hjälp oss att packa prylar och demontera antenner för utflyttning från klubbstugan!

Med början onsdagen den 18 september och kommande onsdagar från kl 16:00 ska vi jobba med att sortera materiel och packa i flyttkartonger för vidare transport till förråd eller skroten.
Lördagen 21 alt söndagen den 22 september planeras aluminiummasten fällas och alla antenner och mast demonteras.

Vi behöver hjälp av så många som möjligt och även tidigare medlemmar är välkomna att hjälpa oss flytta ut från Lundagårdsvägen.

Månadsmöte 9 oktober

Månadsmötet börjar 18:30 men det finns folk i klubbstugan betydligt tidigare.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna