Trevlig sommar!

ÖSA hade sista månadsmötet före sommaruppehållet ikväll den 12 juni och mötet hölls utomhus med korvgrillning.
Nu är nästa möte den 14 augusti.

Portabeltest med SK4BX/P från Nordsjön 19 maj

Vid närmare besiktning av platsen för portabeltesten så är det faktiskt Nordsjöns rastplats Kvarntorp/Kumla som blir vårt QTH den 19 maj.
Söderhavet och Nordsjön ligger på var sin sida av vägen vid golfbanan utanför Kumla.
Testen pågår från 09:00 till 13:00 svensk sommartid men det kommer att vara folk på plats från ungefär 07:30.
Det kommer att finnas kaffe och vi kommer att grilla. Du får gärna ta med egen matsäck också!
Vi vill gärna se många medlemmar och andra på besök på denna lilla mini-filedday.
Ansvariga för olika delar:
FXR: Radio+batterikabel, manipulator, kaffe
DHF: Antenn, avstämningsenhet,antennkabel, slangbella
LMV: Loggblad + dator för logg. Förhandsrekning på plats för att kolla ved, bänkar, bord, regnskydd mm
COK falukorv till grillning

ÖSA behöver hitta ett förråd!

ÖSA kommer ju att avveckla verksamheten vid Lundagårdsvägen under året på grund av de höga fasta kostnaderna.
En auktion planeras efter sommaren för att avyttra materiel men klubben kommer också att spara en del, varför vi är i behov av ett förråd/lagerlokal till en billig kostnad.
Om du har tips och förslag vänligen hör av dig till någon i arbetsgruppen för lokaliteterna, SM4COK, SM4FXR eller SM4VLM.

Gamla nummer av ÖSA-news i tidningsarkivet

Håkan -KWD har skannat ett antal årgångar av ÖSA-News som nu finns i tidningsarkivet. Fler årgångar kommer fortlöpande att läggas upp.

Portabeltest SK4BX/P vid Söderhavet 19 maj

Vi skall inte åka ända ut i Pacific men väl till Kumla och Söderhavets rastplats för att köra portabeltest.
Testen finns inte utannonserad än officiellt men om den följer traditionen så är det tredje söndagen i maj, vilket är den 19 maj.
Testen pågår mellan 09-13 svensk sommartid så vi kommer att vara på plats från c:a 7 på morgonen för att sätta upp och trimma in antennen.
Förutom radiokörande så blir det grillning och trevlig samvaro vid lägerelden.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna