2m-repeater, SK4BX-R

Felanmälan/rapporter

Felanmälan, frågor och rapporter kan lämnas på e-post till:

•     repeater@sk4bx.se

När ni skriver epost, kom ihåg att nämna:

•     Vilken repeater, 2m eller 70cm

•     Felbeskrivning/fråga/rapport

•     Dina kontaktuppgifter om vi vill ställa kompletterande frågor; namn, anropssignal, e-post och telefonnummer.

Allmän information

•     Namn:             SK4BX-R

•     Uteffekt:         20W

•     Antenn:           4 st dipoler

•     Locator:          JO79LH

•     Radio:             Ericsson Aurora duplex-modell

Frekvens RX 145,050 TX 145,650 MHz (RV52, R2)

Repeatern ligger på kanal RV52, tidigare kallad R2.

•     RX:                 145,050 MHz

•     TX:                  145,650 MHz

•     Repeaterskift: 600 kHz

Start av repeater, 1750 Hz, CTCSS 74,4 Hz eller DTMF 1

•     ton på 1750 Hz

•     mottagning av bärvåg med subton 74,4 Hz

•     DTMF 1, avsluta kommandot med DTMF # eller att släppa PPT


Handhavande:

1.               Sänd ton för att starta repeatern.

2.               Repeatern svarar med ett apollo-pip.

3.               Du gör ditt anrop tillsammans med din anropssignal.  Anropssignal är obligatorisk!

4.               Repeatern signalerar SK4BX-R.

5.               Förhoppningsvis får du ett svar och ett trevligt QSO.

 

Sändaren fortsätter i 5 sek efter start och att squelchen stängt. Om squelchen därefter öppnar inom 20 sek så startar sändaren igen. Om squelchen inte öppnar inom 20 sek måste DTMF 1 eller 1750 Hz-ton användas igen för att öppna repeatern.

Till & från av repeaterns brusspärr, DTMF 2 eller 1750Hz i 3 sek

•     DTMF 2, avsluta kommandot med DTMF # eller att släppa PTT.

•     ton på 1750 Hz i längre än 3 sekunder

Subton (CTCSS) 74,4 Hz

Subton är inte ett krav för användning av repeatern. Den kan användas för start av repeatern och den  gör det möjligt för användare att i sin egen radio änvända subtonen för att sortera bort andra repeatrar om råkar man hör flera repeatrar på samma kanal.

•     TX: Efter start sänder repeatern kontinuerligt subton 74,4 Hz.

•     RX: Mottagning av en bärvåg tillsammans med subton 74,4 Hz startar repeatern. Efter det krävs inte subton kontinuerligt.

Identifiering

SK4BX-R, identifiering på telegrafi sänds när repeatern startas samt var åttonde minut om sändaren är igång.

Apollo-pip

Varje gång squelchen stänger ges apollo-pip.

•     Enkel-pip, det normala.

•     Dubbel-pip, indikering för lågeffekt. Vår repeater har inget lågeffektläge men om någon använt DTMF 4, så växlar det till dubbelpip.

•     Trippel-pip, indikering av drift från reservkraft. Ingen reservkraft finns tillgänglig.


Tonhöjden på apollo-pipet bestämms av inkommande signalstyrkan. Du får alltså en indikering på hur bra du hörs av repeatern.

•     Lägre tonhöjd för starkare signal.

Time-out funktion

Styrkortet har en timeout funktion som stänger av sändaren efter 5 min om inte dess squelch inte stängt tidigare.

Funktionen är till för att stänga av sändaren om squelchen hålls öppen på grund av konditioner eller tekniska fel. "Långpratare" kan ju släppa PTT-n emellanåt för att undvika att bli tystade.

 

DTMF-kommandon

När du ska använda DTMF-kommandon ska dessa avslutas med DTMF# eller att släppa din PTT. Om någon annan ligger ute med bärvåg kommer då inte kommandot utföras förrän du trycker DTMF #.

 

•     DTMF #          
Enter, för att avsluta ett DTMF-kommando alternativt släpp PTT.

•     DTMF 0          
Kopplar ner repeatern. Kommandon som t ex DTMF 2(Squelch on/off), DTMF 4(Hög/Låg effekt) återställs till utgångsläge.

•     DTMF 1 
Start av repeatern. Samma funktion som 1750Hz-ton. Se även under ”Start av repeater, 1750 Hz, CTCSS 74,4 Hz eller DTMF 1
•     DTMF 2 
Öppnar eller stänger brusspärren. Växlande funktionen, DTMF 2 öppnar brusspärren, den andra DTMF 2 stänger brusspärren osv. 
Om squelchen är öppnad, så ligger sändaren kvar 10 sek i stället för 5 sek när bärvåg försvunnit. Brusspärren kopplas åter in när sändaren stängs av.

•     DTMF 3          
Ger signalstyrka som värde mellan 0 och 99.9 på telegrafi.

•     DTMF 4          Funktionen ej inkopplad! 
Omkoppling mellan högeffekt och lågeffekt. Enda skillnaden vid användning av DTMF 4 blir ett dubbel-pip, inget annat.
Kvitteras med QRO respektive QRP på telegrafi. Sändaren stängs av ett kort ögonblick under omkopplingen. Vid lågeffekt dubbelpip och vid högeffekt enkelpip när squelchen stänger. När repeatern startas så är sändaren alltid i högeffektläge.

•     DTMF 6          Funktionen ej inkopplad! 
Omkoppling mellan två olika antenner.

•     DTMF 8          
Håller sändaren igång 1 min. Därefter återgår repeatern till normal funktion.

•     DTMF 9          
Sänder på telegrafi en informationstext, t ex locator.

•     DTMF 20        
Sänder på telegrafi matningsspänningen i volt.

•     DTMF 21        Funktionen ej inkopplad! 
Sänder på telegrafi sändarens relativa uteffekt i dB.

•     DTMF 22        Funktionen ej inkopplad! 
Sänder på telegrafi antennens reflektion i dB.

•     DTMF 30        
Sänder på telegrafi sändarens drifttid i timmar.

•     DTMF 60*?????#      
Konverterar DTMF-siffrorna ?????  till 5-ton CCIR.

•     DTMF 61*?????#      
Konverterar DTMF-siffrorna ????? till 5-ton ZVEI.

•     DTMF 62*?????#      
Konverterar DTMF-siffrorna ????? till 5-ton NATEL.