(Text från 2003) SSB-signalernas mystik och CW-signalernas rytm

Aktiviteten på VHF och UHF från SK4BX är i dag något varierande men mest koncentrerad till att delta i aktivitetstester. Vi är ett fåtal själar som med glädje kastar oss in i testernas intensiva värld och vi skulle gärna se fler deltagare både i hem och i klubbstugan.

Under 2003 ska vi försöka aktivera SK4BX både första(2m) och andra(70cm) tisdagen i varje månad. Kom gärna förbi och hälsa på om du vill veta mer.

En god målsättning för 2003 är att placera SK4BX högt i resultat-listorna.Detta kan ju ske genom att vi som har utrustning hemma, använder den och skickar in testlogg där man anger att man även deltar för SK4BX.

Stationsutrustning på VHF och UHF vid SK4BX

Stationsutrustningen i klubbstugan är till för att alla medlemmar skall ha möjlighet att köra amatörradio och använda utrustning som är få förunnat att ha hemma, både ekonomiskt och utrymmesmässigt.

Gemensamt för VHF/UHF

- Yaesu FT736 transceiver modifierad med separata RX och TX anslutningar (här jagar vi dB) både på 2m och 70cm. Även styrning till preamp och slutsteg är förändrad. Dessa signaler går i dag via optokopplare för att isolera trancievern från obehagliga överaskningar men även noggranare kontroll av tider för omkoppling av slutsteg och preamp har införts. 
- CW-minnesbugg ett vackert hembygge med programmering av flera olika CW fraser, loopar etc.
- Manipulator typ Bencher eller "riktig" nyckel. - Yttre högtalare, (den inbyggda lämnade mycket att önska) detta via en liten låda som även ger oss 2 hörlursanslutningar samtidigt. Bra om man är många som vill lyssna.
- Dator med loggprogramvara.

VHF utrustning

Antennutrustning 2 stycken Cushcraft 17B2 stackade side-by-side på ca 33m höjd 
Slutsteg GS35 1KW ala SM4DHN 
MGF 1302 i masten. Ett värdigt bygge av SM4RZW (NoiseFigure 0.51 Gain 22dB). I samband med den monteringen kommer vi börja använda separata kablar för RX och TX.

UHF utrustning

- Antennutrustning, 8 stycken Vårgårda 19EL70 stackade 4 i bredd och 2 på höjden. Allt går att vrida och elevera för att jaga månen. Detta på ca 13m höjd. 
- Slutsteg 1000 W med 2st 4CX250B rör . Lysrören i schacket blinkar i takt med CW-en.

mera ...

- 4 vertikala dipoler stackade för VHF FM trafik, 30m höjd 
- 4 vertikala dipoler stackade för VHF FM trafik, 20 m höjd 
- En hederlig kristallapparat för R2 och 145.425 Mhz 
- 4 vertikala dipoler stackade för UHF FM trafik ligger på ca 1 m höjd för montering 
- Diverse avstörningsutrustning hos grannarna

Önskelista ...?

- Montering av ytterligare 6m mastsektion i 70 cm masten (Huvaligen, mera klättring ) 
- 1296 Mhz .... 
- ännu mer effekt , ännu högre mast , ännu bättre och fler antenner ... etc.