Styrelsen för Örebro Sändaramatörer 2023

Ordförande:SM4WWGJörgen Overgaard
Vice ordförande:  
Sekreterare: SM4KWDHåkan Solback
Kassör: SM4UOMBjörn Jansson
Ledamot:Christer GrännsjöSM4FXR