ÖSAs Kortvågsaktivitet

KV-aktiviteten från SK4BX tog ordentlig fart på 70-talet när ÖSA lämnade källarlokalen på Hjalmar Bergmans väg i Örebro, och flyttade verksamheten till Ormesta, där vi fick tillgång till en liten stuga.
Den gamla MV-masten monterades upp i Ormesta och klubbstugan såg ännu mindre ut vid foten av den drygt 40m höga masten!
Medlemsantalet ökade lavinartat, och klubbstationen aktiverades året runt, trots de mycket primitiva förhållanden som fanns vad gällde värme, vatten och avlopp!
I april 1981, när medlemsantalet började pendla mellan 150 till 200 medlemmar, fick ÖSA tag på en ny klubbstuga i Adolfsberg. Med två master och bra riktantenner för alla band från 7 MHz till 50 Mhz, kraftfull transceiver och ett bra slutsteg så blev detta nya QTH ett eldorado för radiokörande under många år.
Många tster kördes också från Lundagårdsvägen.

Omkring 2008-2009 började intresset för att köra från klubbstation att avta markant. Många medlemmar hade byggt upp egna kraftfulla stationer och en del medlemmar föll ifrån p.g.a tappat intresse med stigande ålder.
Hyreskostnader och elkostnader blev till slut för höga och med sjunkande medlemsantal och ökade kostnader måste vi till slut slå igen och demontera master och flytta ut, vilket var slutfört till årsskiftet 2013-1014.


KV-transceiver och slutsteg, en mast och beamantenner har lagrats upp tills vidare för att se vad framtiden har att bjuda.