Månadsmöte 12 februari 2014 med mycket spännande programpunkt

Mötet börjar som vanligt 18:30 på Café Skogen efter Glomman.
Pga sjudom fick programpunkten om 3D-skrivare ställas in i december men vi gör ett nytt försök på februarimötet.

Vi kommer också att  få besök av Dr. Parivash Ranjbar från Örebro Universitet. Hon kommer att ge en kort presentation av ett projekt som handlar om att uppfatta morsekod via huden i form av vibrationer för att utveckla hjälpmedel för personer med grav hörselskada, synskada och dövblindhet.
Hon är intresserad av att komma i kontakt med personer som kan eller har kunnat morsekod

Christer har med sig QSL-lådan med ankommande kort och det går också att lämna avgående kort.
Prist för ÖSA´s förmedling av avgående kort höjs i år till 35 öre/kort.

ÖSA-News nr 1 2014 special

Vi har precis haft årsmöte. Ett specialnummer av ÖSA-News kommer att skickas ut till alla medlemmar tillsammans med inbetalningskortet för medlemsavgiften 2014.
All information som verksamhetsberättelse, budget för 2014, årsmötesprotokoll mm finns i detta nummer som beräknas postas före månadsskiftet.

ÖSA Årsmöte 15 januari 2014 på Café Skogen

Tredje onsdagen i januari, vilket är 15 januari, är det dags för årsmöte med Örebro Sändaramatörer.
Vi brukar börja med ett kortare månadsmöte för ärenden som ligger utanför de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.
Månadsmötet börjar 18:00 och årsmötet 18:30.
Eftersom vi nu flyttat ut från klubblokalen på Lundagårdsvägen så träffas vi på café Skogen efter Glomman.
QSL finns i lådan till: SA4AIA, SA4ARG, SM4ABN, SM4ASX, SM4AXY, SM4DHF, SM4GPL, SM4GZJ, SM4HVB
SM4JCH, SM4JEV, SM4JSF, SM4KVU, SM4OLL, SM4OSU, SM4OXX, SM4RNH, SM4SKU, SM4VQP, SM4WWG,
SM4XDJ, SM4XFP, SM4XIH
De som inte kan komma och hämta korten i samband med årsmötet ombeds kontakta Christer -FXR för att komma överens om annan tidpunkt, I annat fall finns korten med på nästa månadsmöte.
Välkomna

Inför årsmötet 15 januari på Café Skogen

Ett Gott Nytt År på er alla och dags för ett litet meddelande
från den stackars ensamme valberedaren.

Som straff för mina tillkortakommanden förra årsmötet
fick jag en ny period som valberedare och därför är
det dags att:
EFTERLYSA NOMINERINGAR TILL 2014-ÅRS STYRELSE !

Det är nu ni medlemmar ska:
 - komma med förslag på nästa styrelse
 - ha övertygat personerna
 - meddela valberedningen.

Utifrån era förslag och ideer ska jag sedan plocka
samman ett förslag till årsmötet.

Ni når mig med epost: sm4vlm@fro.se eller
på telefon: 073-9693916


2013 har vi haft följande laguppställning:
 - Ordförande SM4LMV
 - Vice Ordförande SM4COK
 - Kassör SM4UOM
 - Ledamot SM4FXR
 - Sekreterare SM4KWD
 - Valberedning: SM4VLM
 - Revisor : SM4VLM SM4CSK
 - Revisorsuppleant : SM4BNJ
 - Stationsansvarig :SM4LMV
 - Webbansvarig :     SM4DHF
 - ÖSA-News :SM4DHF
 - QSL-hantering : SM4UOM SM4FXR
 - Materialavd:     SM4LMV SM4VLM SM4XIH
 - Störningar :     SM4VLM
 - Repeatrar, Digipeatrar, Fyrar & Cluster:SM4GLX SM4FXR
 - Samband: SM4VLM

God fortsättning !

Valberedaren...
Gunnar Lestander, SM4VLM

Gott Nytt År 2014!

ÖSA har nu tömt klubbstugan på Lundagårdsvägen efter en kraftinsats under årets sissta dagar.
Vädrets makter har varit till stor hjälp i november och december så att arbetet har kunnat fortlöpa med massor av körningar till pappersåtervinningen, elektronikåtervinningen, soptippen och det hyrda förrådet.

Idag den 30 december hade vi tre släpkärror och körde tre vändor vardera till tippen.
Nu önska vi alla ett riktigt Gott Nytt År!

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna