ÖSA-News nr 4 2011

Årets fjärde nummer finns nu att ladda hem

QSL-kort för avhämtning

Det kom en stor laddning qsl i slutet av oktober och ytterligare en mindre sändning till månadsmötet i november.
Låset till klubbstugan är inte utbytt om du har problem att komma in! Lirka lite med nyckeln, ta ut den ur cylindern lite och prova så ska dörren gå att öppna.

40m-antennen på plats igen

40m-antennen som blåst sönder har reparerats och har kommit i luften igen. Nu sitter den i aluminiummasten. På bilden ser det nästan ut som en regnskog uppe vid klubbstugan!
tack till -LVM, -FXR och KWD som jobbade den 21 aug. 

 

SK4BX på Facebook

ÖSA finns nu som en grupp på Facebook med 15 medlemmar första dygnet.

Febril aktivitet på Lundagårdsvägen den 18 maj 2011

6m-antennen som skänkts av Bengt -BU monterades ihop och kom under kvällen upp i 16m-masten vid stugknuten.
En ny rotor monterades också. 6m kan nu köras från klubben.
Det återstår att ordna automatisk bortkoppling av antennen vid åska.
En spänningskabel ordnades också för vinschen till aluminiummasten.
På plats under kvällen fanns -VLM, -KWD, -LMV, -FXR, -BU,-RGF och -XDJ.

Tack Bengt SM4BU

Bengt har skänkt en ny antenn för 6m till klubben. Antennen är en 7 elements M2 antenn och kommer att sättas upp i 16m-masten vid hörnet av klubbstugan.
Bengt var tyvärr inte själv närvarande på månadsmötet 11 maj som hölls utomhus vid grillen, men spontana applåder framfördes som tack!

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna