Månadsmötet 14 mars 2012

14 st närvarande
Efter sedvanlig föreningsinformation och kaffepaus kåserade Kjell SM4DDS om sina resor i Asien och visade intressanta bilder.

ÖSA-News nr 1 2012 och 1973 års årgång

Nu finns första numret av ÖSA-News 2012 som blir årgång 40 för nedladdning här.
Håkan -KWD har också skannat årgång 1 1973 som du kan ladda ner från tidningsarkivet.
frontsida ÖSA-News nr 1 2012

Ser texten konstig ut i din pdf-läsare?
I Adobe Reader i menyn Edit - Preferences... i fältet för Rendering ta bort bocken vid "Enhance thin lines"
Svensk Adobe Reader, öppna Redigera och under Inställningar vid återgivning, ta bort bocken för " Förbättra tunna linjer".

Arkiv med gamla ÖSA-News

I menyn finns nu ett menyalternativ som heter Tidningsarkiv.

Där är det tänkt att spara ÖSA-News så att du kan hämta upp äldre nummer.
Till att börja med finns endast de 6 nummer som kommit ut i pdf-format men det är troligt att fler årgångar kommer
att skannas.

Studiebesök på FRA 20 januari

24 st var vi som åkte med buss till Lovön på studiebesöket hos FRA där vi togs emot av förre ÖSA-medlemmen Tomas SM0JST. Vi tillbringade ungefär 4 timmar på FRA i ett mycket intressant studiebesök.

 

ÖSA-News nr 4 2011

Årets fjärde nummer finns nu att ladda hem

QSL-kort för avhämtning

Det kom en stor laddning qsl i slutet av oktober och ytterligare en mindre sändning till månadsmötet i november.
Låset till klubbstugan är inte utbytt om du har problem att komma in! Lirka lite med nyckeln, ta ut den ur cylindern lite och prova så ska dörren gå att öppna.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna