ÖSA-aktivitet på 2m

På månadsmötet i april bestämdes att puffa för ökad aktivitet på 2m och att en träffpunkt ska vara kl 21:00 på kvällarna på 144,280 MHz

Månadsmötet 11 april 2012

13 medlemmar var närvarande. Föreningsinformation och efter kaffepausen visades en DVD-film om expeditionen till BS7H Scarborough Reef'

Månadsmötet 14 mars 2012

14 st närvarande
Efter sedvanlig föreningsinformation och kaffepaus kåserade Kjell SM4DDS om sina resor i Asien och visade intressanta bilder.

ÖSA-News nr 1 2012 och 1973 års årgång

Nu finns första numret av ÖSA-News 2012 som blir årgång 40 för nedladdning här.
Håkan -KWD har också skannat årgång 1 1973 som du kan ladda ner från tidningsarkivet.
frontsida ÖSA-News nr 1 2012

Ser texten konstig ut i din pdf-läsare?
I Adobe Reader i menyn Edit - Preferences... i fältet för Rendering ta bort bocken vid "Enhance thin lines"
Svensk Adobe Reader, öppna Redigera och under Inställningar vid återgivning, ta bort bocken för " Förbättra tunna linjer".

Arkiv med gamla ÖSA-News

I menyn finns nu ett menyalternativ som heter Tidningsarkiv.

Där är det tänkt att spara ÖSA-News så att du kan hämta upp äldre nummer.
Till att börja med finns endast de 6 nummer som kommit ut i pdf-format men det är troligt att fler årgångar kommer
att skannas.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna