Internet åter i klubblokalen


En bild tagen av Gunnar -VLM under arbete med internetparabolen under lördag-söndag 14-15 april.

Arbetsdagarna 14-15 april 2012

En hel del arbete utfördes i helgen vid klubbstugan. Aluminiummasten fälldes och drivelementet till 40m-beamen demonterades och en bygel till linear loading rören var så oxiderad att det inte var kontakt och elementet blev för kort. Nu ligger resonans på 7,045 Mhz.
Gunnar -VLM klättrade i stora masten både lördag och söndag för att dels rensa masten en del från gamla kablar samt ta ner internetparabolen för reparation och återmontage. Nu ska vi ha fungerande internet igen i klubbstugan.

ÖSA-aktivitet på 2m

På månadsmötet i april bestämdes att puffa för ökad aktivitet på 2m och att en träffpunkt ska vara kl 21:00 på kvällarna på 144,280 MHz

Månadsmötet 11 april 2012

13 medlemmar var närvarande. Föreningsinformation och efter kaffepausen visades en DVD-film om expeditionen till BS7H Scarborough Reef'

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna