Arkiv med gamla ÖSA-News

I menyn finns nu ett menyalternativ som heter Tidningsarkiv.

Där är det tänkt att spara ÖSA-News så att du kan hämta upp äldre nummer.
Till att börja med finns endast de 6 nummer som kommit ut i pdf-format men det är troligt att fler årgångar kommer
att skannas.

Studiebesök på FRA 20 januari

24 st var vi som åkte med buss till Lovön på studiebesöket hos FRA där vi togs emot av förre ÖSA-medlemmen Tomas SM0JST. Vi tillbringade ungefär 4 timmar på FRA i ett mycket intressant studiebesök.

 

ÖSA-News nr 4 2011

Årets fjärde nummer finns nu att ladda hem

QSL-kort för avhämtning

Det kom en stor laddning qsl i slutet av oktober och ytterligare en mindre sändning till månadsmötet i november.
Låset till klubbstugan är inte utbytt om du har problem att komma in! Lirka lite med nyckeln, ta ut den ur cylindern lite och prova så ska dörren gå att öppna.

40m-antennen på plats igen

40m-antennen som blåst sönder har reparerats och har kommit i luften igen. Nu sitter den i aluminiummasten. På bilden ser det nästan ut som en regnskog uppe vid klubbstugan!
tack till -LVM, -FXR och KWD som jobbade den 21 aug. 

 

SK4BX på Facebook

ÖSA finns nu som en grupp på Facebook med 15 medlemmar första dygnet.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna