QSL finns att hämta på klubben

Det har kommit QSL till följande medlemmar:
-ARG, -ASX, -CSK, DDS, -DHF, -GVR, -IVE, -JEV och -JSF.

Förtjänstnålar till SM4FXR och SM4VLM

På årsmötet i januari hedrades två av ÖSA´s medlemmar som under åren utfört mycket förtjänstfullt arbete för föreningen.
SM4FXR Christer har varit en av föreningens stora fixare och reparatör när utrustning gått sönder och
SM4VLM Gunnar har alltid ställt upp under årens lopp med att klättra i masterna och montera antenner.
Utan deras arbete hade inte föreningens aktiviteter varit möjliga.

Repeatrar och fyrar åter QRV

Elledningarna ska vara lagade nu den 2 december.
Kraftigt snöfall med tung blötsnö uppe i Kilsbergen gjorde att massor av träd gick i backen och föll över elledningar med strömavbrott som följd i både Ånnaboda och Storstenshöjden.
Alla fyrar och repeatrar var QRT ett tag den 29 november.
Repeatern på 70cm och fyrarna kom igång igen under sena eftermiddagen/kvällen medan det dröjde ytterligare några dagar att få tillbaka strömmen till Storstenshöjden. Flera träd hade fallit över ledningen på en sträcka av 500m i besvärlig terräng.

Valberedning igång nu.

Gunnar -VLM som alltid ställer upp gjorde det igen!
Gunnar tog på månadsmötet i november på sig att jobba med att få fram ett förslag till styrelse.
Fundera på hur du vill att styrelsen skall se ut 2013 och kom med förslag till Gunnar..
Följande skall väljas:
Ordförande på 1 år och 2 styrelseledamöter på 2 år, (mandatperioden för -DHF och -COK går ut, -KWD och -UOM har ett år kvar)
En revisor skall väljas då mandatperioden för -BU går ut. (-CSK har ett år kvar)
I övrigt skall en revisorssuppleant, samtliga funktionärer och kontaktpersoner samt valberedning väljas.

Ännu mer QSL har kommit!

En ny laddning QSL har kommit och lades upp på klubben 26 oktober. Denna gång till:
SM4DHF, SM4GVR, SM4IVE, SM4JSF och SM4SKU.

Om du inte hämtat för ett par veckor sedan så kom det kort till följande:
SM4DDS,SM4DHF,SM4CSK,SK4BX,SA4ARG,SM4SKU,SM4ASX och SM4XFP.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna