IC756 Pro II till salu

En av klubbens 756:or är till salu. Om någon i närområdet är intresserad vänligen kontakta Christer -FXR.

Vi söker fotografier

ÖSA har påbörjat ett projekt att lämna in historiska dokument som protokoll mm samt bilder till Arkivcentrum i Örebro. 
Har du bilder och har möjlighet att skanna dessa är det bra, men om du inte kan skanna dom så kan vi göra det åt dig. Bilderna kan vara från ÖSA-aktiviteter under åren eller bilder på medlemmar, speciellt från deras radioshack.
Vi tänker lämna in originalbilderna men gärna skanna dom innan.

Bilden ovan är på Sigvard SM4BKD som var aktiv från Hallsberg

Ett fotoalbum har skapats på Flickr och ett antal fotografier har skannats och lagts upp. Ett försök att skapa album av bilderna har också gjorts.
Vi vill dels skanna bilderna och göra dom åtkomliga för er att se i fotoalbumet men vi vill också hjälpa till att spara fotografierna för framtiden genom att lämna dom till Arkivcentrum.

I ett första skede vill jag gärna att ni hör av er om ni har bilder. Är bilderna skannade kanske ni själva kan få inloggning och ladda upp dom, alt lämna dom en USB-stick eller CD-skiva.
Vill ni lämna originalfotografierna för att spara för eftervärlden på Arkivcentrum vill jag också veta det.

Göran -DHF

 

Trevlig sommar!

ÖSA hade sista månadsmötet före sommaruppehållet ikväll den 12 juni och mötet hölls utomhus med korvgrillning.
Nu är nästa möte den 14 augusti.

Portabeltest med SK4BX/P från Nordsjön 19 maj

Vid närmare besiktning av platsen för portabeltesten så är det faktiskt Nordsjöns rastplats Kvarntorp/Kumla som blir vårt QTH den 19 maj.
Söderhavet och Nordsjön ligger på var sin sida av vägen vid golfbanan utanför Kumla.
Testen pågår från 09:00 till 13:00 svensk sommartid men det kommer att vara folk på plats från ungefär 07:30.
Det kommer att finnas kaffe och vi kommer att grilla. Du får gärna ta med egen matsäck också!
Vi vill gärna se många medlemmar och andra på besök på denna lilla mini-filedday.
Ansvariga för olika delar:
FXR: Radio+batterikabel, manipulator, kaffe
DHF: Antenn, avstämningsenhet,antennkabel, slangbella
LMV: Loggblad + dator för logg. Förhandsrekning på plats för att kolla ved, bänkar, bord, regnskydd mm
COK falukorv till grillning

ÖSA behöver hitta ett förråd!

ÖSA kommer ju att avveckla verksamheten vid Lundagårdsvägen under året på grund av de höga fasta kostnaderna.
En auktion planeras efter sommaren för att avyttra materiel men klubben kommer också att spara en del, varför vi är i behov av ett förråd/lagerlokal till en billig kostnad.
Om du har tips och förslag vänligen hör av dig till någon i arbetsgruppen för lokaliteterna, SM4COK, SM4FXR eller SM4VLM.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna