Gamla QSL

Vill påminna om den lista på medlemmar och före detta medlemmar som har qsl liggande på klubben för avhämtning.
Det är samma lista som publicerats tidigare så om du redan varit och hämtat dina kort kan du bortse från detta meddelande. Listan som finns här kommer att uppdateras så småningom.
.

 

Månadsmöte 13 mars

Månadsmöte i klubbstugan 13 mars som vanligt kl 18:30

En mindre sändning QSL kommer att finnas för avhämtning. Det är ett 30-tal kort totalt till:
ASX, SKU, XFP, VQP, XDJ, JSF, GVR, IVE, DHF, AXY och DDS

Trafiknät på söndagskvällar på R2!

På senaste styrelsemötet beslöts att vi återupptar ÖSA trafiknät.
Vi startar söndagen den 10 februari kl 19:00 över ÖSA-repeatern på R2 och fortsätter sedan varje söndag.

Operatör Björn SM4COK som hoppas på många incheckare.

QSL finns att hämta på klubben

Det har kommit QSL till följande medlemmar:
-ARG, -ASX, -CSK, DDS, -DHF, -GVR, -IVE, -JEV och -JSF.

Förtjänstnålar till SM4FXR och SM4VLM

På årsmötet i januari hedrades två av ÖSA´s medlemmar som under åren utfört mycket förtjänstfullt arbete för föreningen.
SM4FXR Christer har varit en av föreningens stora fixare och reparatör när utrustning gått sönder och
SM4VLM Gunnar har alltid ställt upp under årens lopp med att klättra i masterna och montera antenner.
Utan deras arbete hade inte föreningens aktiviteter varit möjliga.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna