Medlemsavgiften är för närvarande (2020) per kalenderår
75 kronor för undomsmedlem (under 18 år)
200 kronor för enskild medlem
250 kronor för familjemedlemskap (obegränsat antal personer i samma hushåll)

Bankgiro 593-7982

Vid nytt medlemskap efter sista september gäller avgiften även för nästkommande kalenderår.