Valberedning igång nu.

Gunnar -VLM som alltid ställer upp gjorde det igen!
Gunnar tog på månadsmötet i november på sig att jobba med att få fram ett förslag till styrelse.
Fundera på hur du vill att styrelsen skall se ut 2013 och kom med förslag till Gunnar..
Följande skall väljas:
Ordförande på 1 år och 2 styrelseledamöter på 2 år, (mandatperioden för -DHF och -COK går ut, -KWD och -UOM har ett år kvar)
En revisor skall väljas då mandatperioden för -BU går ut. (-CSK har ett år kvar)
I övrigt skall en revisorssuppleant, samtliga funktionärer och kontaktpersoner samt valberedning väljas.

Ännu mer QSL har kommit!

En ny laddning QSL har kommit och lades upp på klubben 26 oktober. Denna gång till:
SM4DHF, SM4GVR, SM4IVE, SM4JSF och SM4SKU.

Om du inte hämtat för ett par veckor sedan så kom det kort till följande:
SM4DDS,SM4DHF,SM4CSK,SK4BX,SA4ARG,SM4SKU,SM4ASX och SM4XFP.

Kurs för blivande sändaramatörer i Västerås

Västerås Radioklubb komer att anordna en kurs som leder fram till provtagning. 
Kursen arrangeras under tre veckoslut i Västerås med början helgen 27-28 oktober.
Om du är intresserad, hör av dig omgående om det finns plats.
Mer info på VRK´s hemsida.

 

Gamla qsl som ej hämtats ut

Det finns QSL i facken på ÖSA till minst 75 st anropssignaler.
I en del fall har korten legat i många år. Känner du igen din egen eller
någon annans signal och är intresserad av QSL-en, vänligen kontakta ÖSA.
Detta gäller speciellt för de som inte längre är medlemmar.
Här finns en förteckning över anropssignaler med QSL.

Portabeltest vid Rusakula 20 maj 2012

SK4BX/P körde drygt 60 QSO i portabeltesten. -DHf var operatör större delen av testen och -COK körde några foniqso på 80.
Gunnar -VLM skötte elden med kaffekokning och korvgrillningen. -FXR fanns också på plats på morgonen och vi fick också ett besök av Krister -DYQ.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna