Arbetsdagarna 14-15 april 2012

En hel del arbete utfördes i helgen vid klubbstugan. Aluminiummasten fälldes och drivelementet till 40m-beamen demonterades och en bygel till linear loading rören var så oxiderad att det inte var kontakt och elementet blev för kort. Nu ligger resonans på 7,045 Mhz.
Gunnar -VLM klättrade i stora masten både lördag och söndag för att dels rensa masten en del från gamla kablar samt ta ner internetparabolen för reparation och återmontage. Nu ska vi ha fungerande internet igen i klubbstugan.

ÖSA-aktivitet på 2m

På månadsmötet i april bestämdes att puffa för ökad aktivitet på 2m och att en träffpunkt ska vara kl 21:00 på kvällarna på 144,280 MHz

Månadsmötet 11 april 2012

13 medlemmar var närvarande. Föreningsinformation och efter kaffepausen visades en DVD-film om expeditionen till BS7H Scarborough Reef'

Månadsmötet 14 mars 2012

14 st närvarande
Efter sedvanlig föreningsinformation och kaffepaus kåserade Kjell SM4DDS om sina resor i Asien och visade intressanta bilder.

ÖSA-News nr 1 2012 och 1973 års årgång

Nu finns första numret av ÖSA-News 2012 som blir årgång 40 för nedladdning här.
Håkan -KWD har också skannat årgång 1 1973 som du kan ladda ner från tidningsarkivet.
frontsida ÖSA-News nr 1 2012

Ser texten konstig ut i din pdf-läsare?
I Adobe Reader i menyn Edit - Preferences... i fältet för Rendering ta bort bocken vid "Enhance thin lines"
Svensk Adobe Reader, öppna Redigera och under Inställningar vid återgivning, ta bort bocken för " Förbättra tunna linjer".

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna