Kurs för blivande sändaramatörer i Västerås

Västerås Radioklubb komer att anordna en kurs som leder fram till provtagning. 
Kursen arrangeras under tre veckoslut i Västerås med början helgen 27-28 oktober.
Om du är intresserad, hör av dig omgående om det finns plats.
Mer info på VRK´s hemsida.

 

Gamla qsl som ej hämtats ut

Det finns QSL i facken på ÖSA till minst 75 st anropssignaler.
I en del fall har korten legat i många år. Känner du igen din egen eller
någon annans signal och är intresserad av QSL-en, vänligen kontakta ÖSA.
Detta gäller speciellt för de som inte längre är medlemmar.
Här finns en förteckning över anropssignaler med QSL.

Portabeltest vid Rusakula 20 maj 2012

SK4BX/P körde drygt 60 QSO i portabeltesten. -DHf var operatör större delen av testen och -COK körde några foniqso på 80.
Gunnar -VLM skötte elden med kaffekokning och korvgrillningen. -FXR fanns också på plats på morgonen och vi fick också ett besök av Krister -DYQ.

Servicearbete i Ånnaboda

28 april var Christer -FXR och Gunnar -VLM i Ånnaboda för att arbeta med klubbens fyrar för mikrovågsbanden.
Kylanläggningen hade havererat och olja runnit ut på golvet i kuren så det fick torkas upp.
Dessutom bytte Gunnar -VLM ut en trasig GPS-antenn i masten som används till den frekvensnormal som gör att fyrarna ligger rätt i frekvens.

SK4BX Facebookgrupp

ÖSA finns ju sedan en tid på Facebook och det är just nu 22 st i gruppen. Vi ser gärna att även f.d. medlemmar kommer med som gruppmedlemmar. Finns du på Facebook, sök efter SK4BX - Örebro Sändaramatörer och kom med!

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna