Funktionärer & Kontaktpersoner

Funktionärer inom ÖSA :

Informationskommite´
Webb, sociala medier, ÖSA news etc

SM4XFR
(SM4UOM)

Maria Jansson
(Björn Jansson)

 QSL-hantering : SM4UOM Björn Jansson
  SM4FXR Christer Grännsjö
Materialavdelningen : SM4KWD Håkan Solback
     
  SM4XIH Markus Edholm
Störningar :    
Repeatrar, Digipeatrar, Fyrar samt Cluster : SM4FXR Christer Grännsjö
Valberedning : SM4XFR Maria Jansson (sammankallande)
     
     
     

 

Kontaktpersoner inom ÖSA :

Stationsansvarig : SM4LMV Roger Grännsjö
Samband :    
Kortvåg SM4XIH Markus Edholm
V/U/SHF SM4LMV Roger Grännsjö

 

Övriga uppdrag inom ÖSA :

Revisor :    
Revisor : SM4WWG Jörgen Overgaard
Revisorsuppleant : SM4XIH Markus Edholm

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna