Medlemsavgiften är för närvarande (2020) per kalenderår
75 kronor för undomsmedlem (under 18 år)
200 kronor för enskild medlem
250 kronor för familjemedlemskap (obegränsat antal personer i samma hushåll)

bankgiro 593-7982

Vid nytt medlemskap efter sista september gäller avgiften även för nästkommande kalenderår.

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna