Föreningen

ÖSA - Örebro Sändaramatörer

Under denna sektion finner du information om föreningen som sådan, t ex namn, SM-call och - i förekommande fall emailadress - till styrelsemedlemmar, funktionärer och kontaktpersoner, och lite klubbhistoria...

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna