Materiel.det.

Hämtande av master, 27:e januari 2007

 
 

Lite mastdelar i en snöhög...
Foto SM4XFR

 

Lite flera mastdelar snyggt på en pall...
Foto SM4XFR

 

Bottensegmenten fint uppställda f.v.b
Foto SM4XFR

 

UOM är glad, XDJ på väg och FXR sliter med en pall...
Foto SM4XFR

 

Två fulla släpkärror... Ett gott dagsverke...
Foto SM4XFR

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna