Gamla nummer av ÖSA-news i tidningsarkivet

Håkan -KWD har skannat ett antal årgångar av ÖSA-News som nu finns i tidningsarkivet. Fler årgångar kommer fortlöpande att läggas upp.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna