Febril aktivitet på Lundagårdsvägen den 18 maj 2011

6m-antennen som skänkts av Bengt -BU monterades ihop och kom under kvällen upp i 16m-masten vid stugknuten.
En ny rotor monterades också. 6m kan nu köras från klubben.
Det återstår att ordna automatisk bortkoppling av antennen vid åska.
En spänningskabel ordnades också för vinschen till aluminiummasten.
På plats under kvällen fanns -VLM, -KWD, -LMV, -FXR, -BU,-RGF och -XDJ.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna