Service av SK4BX-R

Efter att repeatern för 2m landat på testbänken så har det provats och testats.

Problemet med att återöppna med 1750 Hz har försvunnit och vi vet egentligen inte vad som skapat problemet. Möjligtvis kan det varit någon liten bit/byte som var fel efter ett tidigare byte av en minneskapsel.

SK4BX-R logikkort på 2m

Just nu så undersöks möjligheterna att :

 • byta subton (CTCSS) på TX så att det sänds det som rekommenderas av SSA (74.4 Hz för Värmland &
  Örebro län).
  Tidigare har repeatern sänt ut subton på 77,0 Hz så lyssnarna har haft möjlighet att använda det i sin radio för att slippa höra annat än just vår repeater på R2.
  Subton har inte använts på repeaterns mottagare för att ingen användare ska bli utstängd.

 • införa subton på repeaterns mottagare. 
  Logikkortet har möjlighet att kompletteras med en krets för detta men vi måste utvärdera ett par saker. Dels om mottagaren faktiskt släpper fram subton till logikkortet och det andra, vad gör programvaran?  Om det blir ett ytterligare sätt att starta repeatern utöver nuvarande 1750 Hz eller DTMF 1 så känns det helt OK att tillföra funktionen.
  Om programvaran tvingar till användning av subton så känns det som att det skulle minska antalet användare och vi kommer då inte införa subton i mottagaren.  

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna