En sammanfattning från klubbmötet 11/2.

En kort sammanfattning från klubbmötet 11/2:

  • Styrelsen har hållit sitt första och konstituerande möte och vi har ett oförändrat utseende jämfört med 2014.
  • 70cm-fyren QRT efter temperaturlarm om värme. Just nu går det inte nå fyren så antingen får det töa rejält eller frysa på så att snön bär en snöskoter.
  • Klubben har bokat fyra bord till Radiomässan i Eskilstuna den 21 mars.
  • Vi tror på våren och efter en stunds samtal har vi beslutat att delta i SSAs Portabeltest våromgång 17 maj 0700 - 1100 UTC. Plats blir åter vid Cafe' Skogen. Resonerade om vi skulle pröva med mer antenner/fler mottagare för att öka poängen.

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna