Nytt Bankgiro

Från årsskiftet har klubben stängt vårt plusgirokonto!
Vi räknar med att spara nästan 3000 i avgifter genom detta!

Vi har numera bankgiro 593-7982 och kommer att skicka ut medlemsinbetalningskort efter årsskiftet till alla medlemmar.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna