SM4 Distriktsmöte 11 oktober

Medlemmarna i 4 Distriktet kallas till möte Lördagen den 11 okt 2014
hos SK4UG. Plats Gillersklack     59.55.21 N  15.2.31 E

Samling 09.30 med fika, mötesförhandlingarna börjar 10.00
Efter mötet blir det enklare lunch.

Välkommna

Lars Pettersson  SM4IVE   DL4 & Kjell Gustavsson  SM4KKJ

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna