Masterna nedtagna på Lundagårdsvägen

Fredagen den 29 augusti togs de de två återstående masterna ned med hjälp av kranbil. En del förberedelsearbeten hade gjorts så det var ett enkelt jobb för kranföraren.
Ett prov gjordes att rycka upp fundamentet till 16m-masten men det hade sugit fast i marken så ordentligt att där gick kranbilen bet!

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna