Portabeltesten 18 maj 2014

Våromgång av SSA portabeltest genomfördes vid Café Skogens grillplats i ett fantastiskt väder med sommarvärme.
I år hade vi sänkt effekten under 1 watt men lyckades trots det prestera ett bättre resultat än någon gång tidigare.
Totalt kördes 80 kontakter, varav 28 på CW och 52 på foni vilket är förvånande.
40m SSB gav hela 31 qso mot bara 11 på CW vilken berodde på att det pågick både en finsk och en tysk test samtidigt varför det var svårt att hitta Svenska stationer.
Operatörer var Göran -DHF och Roger -LMV men med stor hjälp av Christer -FXR, Gunnar -VLM och Björn -COK.
Vi hade även besök av både medlemmar och andra intresserade.

 

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna