Månadsmöte 12 februari 2014 med mycket spännande programpunkt

Mötet börjar som vanligt 18:30 på Café Skogen efter Glomman.
Pga sjudom fick programpunkten om 3D-skrivare ställas in i december men vi gör ett nytt försök på februarimötet.

Vi kommer också att  få besök av Dr. Parivash Ranjbar från Örebro Universitet. Hon kommer att ge en kort presentation av ett projekt som handlar om att uppfatta morsekod via huden i form av vibrationer för att utveckla hjälpmedel för personer med grav hörselskada, synskada och dövblindhet.
Hon är intresserad av att komma i kontakt med personer som kan eller har kunnat morsekod

Christer har med sig QSL-lådan med ankommande kort och det går också att lämna avgående kort.
Prist för ÖSA´s förmedling av avgående kort höjs i år till 35 öre/kort.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna