ÖSA-News nr 1 2014 special

Vi har precis haft årsmöte. Ett specialnummer av ÖSA-News kommer att skickas ut till alla medlemmar tillsammans med inbetalningskortet för medlemsavgiften 2014.
All information som verksamhetsberättelse, budget för 2014, årsmötesprotokoll mm finns i detta nummer som beräknas postas före månadsskiftet.

Postadress :
Box 242
701 44 Örebro
  E-post :
styrelsen(a)sk4bx.se
webmaster(a)sk4bx.se

Träffar :
Månadsmöten 2:a onsdagen i månaden
utom januari då årsmötet är 3:e onsdagen.
Inget månadsmöte i juli.

Numera vid Café skogen Sörbyvägen 15

Medlem i
Bankgiro :
593-7982
  Välkomna